Vấn đề thường gặp

Đăng ký tài khoản hội viên:

 

 Truy cập vào https://m.egcity.com/b11111/, click vào "Đăng ký ngay".

- Điền số điện thoại và mật mã, sau đó ấn "Gửi".

- Hệ thống sẽ gửi mã xác nhận vào số điện thoại đã đăng ký. Chú ý: Mã xác nhận có hiệu lực trong vòng 30 phút.

- Nhập mã xác nhận vào ô trống rồi ấn "Gửi", tài khoản hội viên đã được đăng ký thành công.