Vấn đề thường gặp

Đăng ký tài khoản hội viên:

1 Đăng nhập vào trang web thành viên https://m.egcity.com/b11111/

2 chọn tham gia ngay(đăng kí)

3 Trong hộp số điện thoại, vui lòng nhập số điện thoại đang hoạt động / hợp lệ (tối đa - 11 chữ số).

4 Trong hộp văn bản mật khẩu, vui lòng nhập mật khẩu cho tài khoản thành viên mới của bạn (6 - 13 ký tự).

5 Cuối cùng, vui lòng chọn quốc gia của bạn và sau đó nhấp vào ĐĂNG KÝ.

6 Hệ thống sẽ gửi cho bạn một mã code để đăng kí vào số điện thoại của bạn,nhập mã code chính xác để hoàn tất quá trình đăng kí.